Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem

Det kan till exempel vara hjälp med: mediciner, injektioner, såromläggningar och provtagning.

 

För dig som har hemsjukvård

Läkarna på Curera Farsta samarbetar med distriktssköterska och undersköterska, för att hjälpa dig som är inskriven i hemsjukvården hos oss. 

Vi gör både planerade och akuta insatser,
8.00–17.00 från måndag till fredag.

På kvällar och nätter har Primärvårdens jourverksamhet ansvar för hemsjukvården i området.

Hemsjukvård är kostnadsfri.

Vem kan få hemsjukvård?

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för invånare som på grund av medicinska skäl eller funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen och som har behov av sjukvårdande insatser, varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen.

Du kan bli inskriven i hemsjukvården via vårdcentralen om du uppfyller dessa kriterier.
Det finns ingen åldersgräns för att få hemsjukvård.